Visjon

Barna har tilgang på omsorgsfulle, oppmerksomme og kjærlige voksne. Tilstedeværende voksne skaper god tilknytning og gir barna en trygg og forutsigbar barnehagehverdag. De voksne skal være så nære at de ser barnas behov. Ikke bare behovet for nærhet og kjærlighet, men også for intellektuell stimuli, utvikling, vennskap og fysiske utfordringer.


Vi stiller oss til stadighet spørsmålet «Hvorfor gjør vi det vi gjør?». Møter vi alle barna som enkeltbarn og som gruppe på best mulig måte? Er vi faglig nok oppdatert? Er vi god nok til å skape den beste hverdagen vi kan for barna, foresatte og personalet i Eggen Barnehage? Samtidig som vi følger de retningslinjene og kravene vi er forpliktet til.


Vi har en forutsigbar hverdag, samtidig klarer vi å følge barnas initiativ og deres behov. Vi legger til rette for ulike læringsarenaer, både i små grupper og på tvers av alder, inne og ute året rundt. Vi har fokus på vennskap og respekt for mangfoldet som representerer barnehagen til enhver tid. 


I Eggen barnehage har vi lagt til rette for god og næringsrik mat og vi legger til rette for hyggelig måltider. Vi gir en god balanse mellom aktivitet, ro og hviling.


Vi er i stadig endring og utvikling. Akkurat nå er vi med i et utviklingsprosjekt sammen med alle barnehager i hele Hedmark. «Kultur for læring» er i regi av Høyskolen i Innlandet.


Vi vil at barnehagen skal være for alle. Vi vil ta vare på barndommen, gi barna trygghet, tilhørighet, utvikling og medbestemmelse. I vår barnehage får barna være de unike individene de er, og vi legger til rette for at alle skal kunne utvikle seg i sitt tempo. Det er plass til alle hos oss!

Copyright 2019© Eggen Barnehage – Design av Autoskade Tynset AS Avd. Print.