Priser i Eggen Barnehage

Vi regulerer selv våre priser en gang i året, men følger ennå ikke den offentlig regulerte maksprisen. Prisen er 2.800; i måneden for en heltidsplass. I tillegg kommer et mattillegg på 300. Vi har også søskenmoderasjon.

Barnehagen er registrert i brønnøysund-registrene som et SA og det velges et styre med representanter fra foreldregruppen. Barnehagen drives etter ideelt formål, hvor ingen tjener penger på barnehagen. Ved et eventuelt overskudd brukes midlene til å investere i barnehagen. I 2019 ble det utført en del vedlikehold av bygningsmassen, lekeapparater og legge til rette for riktig HMS-standard for de ansatte.

Copyright 2019© Eggen Barnehage – Design av Autoskade Tynset AS Avd. Print.