Aktiviteter

I Eggen Barnehage har vi mange faste aktiviteter gjennom året. Her er noe vi har i løpet av et barnehageår…

Foreldrekaffe

Vi inviterer foreldre og foresatte til en hyggelig arena for å bli kjent.

«Besteforeldredagen»

Vi åpner barnehagen for alle besteforeldre, de får være med på en helt vanlig barnehagedag.

Heldags akedag

Gjennom vinterhalvåret drar vi på mange små aketurer i nærmiljøet og en heldags aketur i februar.

Karneval

Hvert år arrangerer vi karneval for barna i barnehagen.

Malawi prosjektet

I Juni arrangerer barn og voksne i barnehagen en Kafe til inntekt for Malawi – prosjektet. Det blir sendt ut invitasjoner til så mange vi klarer, kafeen er åpen for alle på Tynset.

Besøk av brannbil, sykebil og politibil

I løpet av året inviterer vi utryknings-kjøretøyene til barnehagen.

Copyright 2019© Eggen Barnehage – Design av Autoskade Tynset AS Avd. Print.