De minste’s rollelek

Leken er en stor del av barnas liv og er helt avgjørende for at barna skal trives, lære og utvikle seg. Gjennom leken utvikles sosiale og fysiske ferdigheter, og barna opparbeider seg mestringsfølelse og selvtillit. Leken er også grobunn for barns vennskap med hverandre. Små barn leker mye rollelek, den trenger ikke være like tydelig og synlig alle gangene og de bruker i større gras kroppsspråk og mindre det verbale i forhold til de største barna. Lyder, blikk, smil og latter benyttes til forhandling og videreutvikling av leken.

I Eggen Barnehage er vi voksne med i leken!

Vi deler oss i små grupper på formiddagen for å rom for den gode leken. Vi er tilstede, veileder barna inn i leken og bidrar til å videreutvikle leken. Å leke er gøy!

Kategorier: Ukategorisert