Samlingsstunder i barnehagen er en av de planlagte aktivitetene vi har. Men, selv om det er en planlagt aktivitet, er det rom for spontanitet når det gjelder innholdet.

For oss er det viktig at vi følger barnas initiativ, hva er de opptatt av akkurat nå og dermed får vi engasjerte barn i samlinger.

Vi kan bruke samlingene til å forberede barna på det som skal skje i barnehagen, eller snakke om det som har skjedd. Vi leker, tegner og lærer gjennom sang, rim, regler. Samlingene våre er preget av aktive barn og ansatte, samhold og inkludering. Vi deler opp barnegruppa så den ikke blir for stor. Dette gir rom for alle barna, de blir hørt og den ansatte klarer fint å inkludere alle i et felles «prosjekt».

Kategorier: Ukategorisert