Velkommen til Eggen Barnehage

- sammen om en lekende barndom -

Velkommen til Eggen Barnehage

- sammen om en lekende barndom -

Velkommen til oss!

Vi har felles opptak med Tynset kommune, med søknadsfrist 1.mars for opptak fra høsten. 
For å søke, benytt elektronisk søknadsskjema på Tynset kommunes nettsider.

Om barnehagen

Eggen barnehagen ble etablert desember 1997. Barnehagen er en grendebarnehage som først og fremst har barn i Eggen skolekrets….

Priser i Eggen Barnehage

Vi regulerer selv våre priser en gang i året, men følger ennå ikke den offentlig regulerte maksprisen…

Visjon

I Eggen barnehage har vi lagt til rette for god og næringsrik mat og vi legger til rette for hyggelig måltider. Vi gir en god balanse mellom aktivitet, ro og hviling…

Visjon

I Eggen barnehage har vi lagt til rette for god og næringsrik mat og vi legger til rette for hyggelig måltider. Vi gir en god balanse mellom aktivitet, ro og hviling…

Avdelinger

Eggen barnehage har to avdelinger på huset. Vesl’egga er avdelingen for de minste barna (0-3 år). Stor’egga er avdelingen for de største barna (3-6 år)…

Copyright 2019© Eggen Barnehage – Design av Autoskade Tynset AS Avd. Print.